Dyspozytor - Informacje

tel. 13 446 48 73 (wew.33)
kom. 533 301 935

biuro@zmksjaslo.com.pl
www.zmksjaslo.com.pl

ZMKS
ZMKS

Ulgi

KATEGORIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO OPŁAT ULGOWYCH I ZWOLNIONYCH Z ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w JAŚLE
 
ULGI USTAWOWE
  I.  ULGA  100%
POSŁOWIE  i  SENATOROWIE

INWALIDZI WOJENNI i WOJSKOWI PRZEWODNIKOWI TOWARZYSZĄCEMU INWALIDZIE WOJENNEMU I WOJSKOWEMU ZALICZANEMU DO I GRUPY INWALIDZKIEJ
 
  II.  ULGA  50%
STUDENCI PUBLICZNYCH i NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH (bez względu na wiek)

SŁUCHACZE KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH i NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH.

KOMBATANCI, OSOBY,OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ RÓWNORZĘDNĄ Z DZIAŁALNOŚCIĄ KOMBATANCKĄ ORAZ OSOBY,  KTÓRE PODLEGAŁY REPRESJOM WOJENNYM i OKRESU POWOJENNEGO
 

ULGI SAMORZĄDOWE - Uchwała Nr LXIII/608/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21.07.2014 r. 
  I.  ULGA  100%
HONOROWY OBYWATEL MIASTA JASŁA
OSOBY ODZNACZONE ODZNAKĄ ZASŁUŻOWY DLA MIASTA JASŁA

ULGI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA JASŁA
DZIECI W WIEKU DO 4 LAT
ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI
OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 LAT ŻYCIA
NIEWIDOMY
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO LAT 18
OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W PRZEJAZDACH WRAZ Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 
  II.  ULGA  49%
EMERYT i RENCISTA
DZIECI I MŁODZIEŻ PRZY PRZEJAZDACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH SZKOLNYCH Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY i Z POWROTEM
 
  III.  ULGA  50%
NA PODSTAWIE JASIELSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY - ULGA TA ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI ULGAMI